Tokkaten

Tokkaten

Summary

A collection of short stories:• Boketsu• Taikutsu na Tsuki• Johnny kara no Dengon• Round Girl• Nade-shiko• Chinpa• Jinsei Kaya no Soto (Kari)

Manga release

Input Search Chapter

    Comments